קוד הלבוש הרשמי שלך עשוי להיות מדויק. אבל אנחנו אומרים, כך שצריך למדים החופשיים שלך. […]